Avís Legal

Titularitat del web

El nom del domini www.nadocat.org està registrat per l’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família), amb domicili social a l’Av. Industria 11, 3-B, 08960 Sant Just Desvern, amb el CIF núm. G64352370 i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 33699-J/1.

Condicions d’ús

Qualsevol copia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació recollida en la web, haurà de ser prèviament autoritzada per escrit per l’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família).

Tota la informació d’aquest web està protegida sota drets d’autor, dels que únicament l’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) n’és propietaria. No es pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació sense el consentiment de l’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família).


Cookies

www.nadocat.org podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també denominats cookies, al seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació dels visitants al seu lloc web, en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, en ocasions, generarà un missatge instantani el qual donarà als visitants del web la possibilitat d’oposar-se a la instal·lació dels citats dispositius. En el cas d’oposar-se a la instal·lació de cookies, la navegació per  www.nadocat.org no es veurà afectada de cap manera.

Per altra banda, en el suposat cas de que el seu navegador no li facilités aquesta possibilitat de manera automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador. Seguir llegint llei de cookies


Exoneració de responsabilitat

La utilització del present Web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís legal.


L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, establir-ne limitacions o restringir-ne el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers.

L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest web tampoc implica que Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) recomani o n’aprovi els seus continguts.

L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços.

L’Associació Nadocat (Iniciativa Catalana per l’Assistència Integral del Nadó i la Seva Família) no es fa responsable de cap virus informàtic que pogués causar danys, provinent de la navegació per les seves pàgines o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.