Que la nostra mirada sempre pugui trobar la dels altres

i es sàpiga posar en el seu lloc.

(Mercè Leonhardt, 2019)