Ponència actual

Ponència:

”Cura dels professionals que atenen la mort neonatal. Grups de reflexió Hospital Vall d’Hebron”.

  • A càrrec de:

    • Maria Teresa Pi-Sunyer Peyri: Doctora en Psicologia.

    • Fàtima Camba Longueira: Pediatra. Servei de Neonats. Hospital Vall d’Hebron.

    • Olga López Ponce: Infermera pediàtrica. Servei de Neonats. Hosp. Vall. d’Hebron.

    • Núria Ferret Canale: Pedagoga. Servei d’Atenció espiritual i religiosa. Hosp. Vall d’Hebron.