Tesis doctorals

Dr. Marcel Cortada i Esteve 2017 Seqüeles, morbiditat i comorbiditat en el desenvolupament d’un grup d’infants prematurs
———
Dra. Nelly F. Padilla Gomes 2016 Brain imaging in preterm infants with and without intrauterine growth restriction
Dra. Isabel Ridaura Pastor 2015 Estudio del duelo perinatal. Interrupciones médicas del embarazo, muertes prenatales y muertes postnatales
Dra. Gemma Ginovart i Galiana 2015 Evolució durant l’ingrés de nadons de molt baix pes alimentats a l’inici exclusivament amb llet humana
———
Dra. Maria Serret Serret 2015 El cuidado enfermero del vínculo y el apego entre padres y Madres e hijos prematuros en una unidad neonatal
———
Dra. Mireia Serra i Vila 2013 Comparació de l’efecte d’una intervenció amb musicoteràpia per a dones amb càncer de mama durant la sessió de quimioteràpia: una anàlisi quantitativa i qualitativa
———
Dra. Nelly F. Padilla Gomes 2009 Seguimiento del desarrollo durante el primer año de vida de un grupo de neonatos prematuros con y sin antecedente de restricción de crecimiento intrauterino severo
Dr. Josep Perapoch i López 2004
Colonització neonatal per ureaplasma urealyticum i displàsia broncopulmonar en nounats preterme amb pes en néixer inferior a 1500 grams
 
Publicat a Publicacions